கண்காட்சி

2019 இல் தொழிலாளர் காப்பீட்டு கண்காட்சி

exhibition1
exhibition2
exhibition
exhibition3

சீனா தொழிலாளர் பாதுகாப்பு பொருட்கள் கண்காட்சி 2020 - CIOSH பெய்ஜிங்

China labor protection products fair 2020-7
China labor protection products fair 2020
China labor protection products fair 2020-6
China labor protection products fair 2020-1
China labor protection products fair 2020-2
China labor protection products fair 2020-3
China labor protection products fair 2020-4
China labor protection products fair 2020-5

சீனா தொழிலாளர் பாதுகாப்பு பொருட்கள் கண்காட்சி 2020 - CIOSH ஷாங்காய்

100வது சீன தொழிலாளர் பாதுகாப்பு பொருட்கள் கண்காட்சி. ஷாங்காய்

China labor protection products fair 2020 - Shanghai1
China labor protection products fair 2020 - Shanghai
China labor protection products fair 2020 - Shanghai2
China labor protection products fair 2020 - Shanghai3